«حق شنیده شدن»

صفحه اصلی/سیاسی/«حق شنیده شدن»«حق شنیده شدن»ایران رسانه: انتقاد یا آزادی بیان که به وفور در حقوق بشر غربی و یا مدل‌های اخذ شده از آن همچون منشورهای حقوقی مشابه وجود دارد، در عمل نه تنها به این شعارهای متعالی توجه نمی‌شود، بلکه با کمترین اعتراض، نسبت به مسائل پیش پا افتاده، با بی‌شرمانه‌ترین روش‌ها سرکوب می‌شود.
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فارس

ثبت ديدگاه