«سرپرست جدید مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی منصوب شد»

صفحه اصلی/علم و فناوری/«سرپرست جدید مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی منصوب شد»«سرپرست جدید مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی منصوب شد»ایران رسانه:

سرپرست جدید مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس جهاددانشگاهی سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی، دکتر سید مجید تولیت ابوالحسنی را به عنوان سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران منصوب کرد.

همچنین طی نامه ای جداگانه رئیس جهاددانشگاهی با استعفای دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی رئیس پیشین مرکز ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران موافقت و از زحمات وی در دوران تصدی ریاست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران تقدیر و تشکر کرد.

.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری مهر

ثبت ديدگاه