«۸ برابر شدن صادرات و تولید ناخالص داخلی ایران علی رغم یک چهارم شدن صادرات نفت»

صفحه اصلی/اقتصادی/«۸ برابر شدن صادرات و تولید ناخالص داخلی ایران علی رغم یک چهارم شدن صادرات نفت»«۸ برابر شدن صادرات و تولید ناخالص داخلی ایران علی رغم یک چهارم شدن صادرات نفت»ایران رسانه: ۸ برابر شدن صادرات و تولید ناخالص داخلی ایران علی رغم یک چهارم شدن صادرات نفت
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فارس

ثبت ديدگاه