«افزایش قیمت نفت به 62 دلار»

صفحه اصلی/اقتصادی/«افزایش قیمت نفت به 62 دلار»«افزایش قیمت نفت به 62 دلار»ایران رسانه: افزایش قیمت نفت به ۶۲ دلار
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فارس

ثبت ديدگاه