«دولت یازدهم رکورددار برداشت از صندوق توسعه ملی»

صفحه اصلی/سیاسی/«دولت یازدهم رکورددار برداشت از صندوق توسعه ملی»«دولت یازدهم رکورددار برداشت از صندوق توسعه ملی»ایران رسانه: وزیر نفت در آخرین نشست خبری خود بر این تأکید کرد که بخشی از بدهی‌های شرکت نفت که عمدتا مربوط به قبل از دوره ماست، از صندوق توسعه ملی وام گرفته‌اند و در پارس جنوبی مصرف کرده‌اند و کار خوبی بوده است. او با تأکید بر اینکه بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، جزء حساب‌های داخلی دولت است، گفته بود: «بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی که بدهی خارجی و بدهی به معنای مرسوم نیست و به معنای ورشکستگی نیست».
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فرارو

ثبت ديدگاه