«حذف ارز ترجیحی و واریز مستقیم یارانه برای مردم راهکار پایان دادن به نابسامانی بازار»

صفحه اصلی/اقتصادی/«حذف ارز ترجیحی و واریز مستقیم یارانه برای مردم راهکار پایان دادن به نابسامانی بازار»«حذف ارز ترجیحی و واریز مستقیم یارانه برای مردم راهکار پایان دادن به نابسامانی بازار»ایران رسانه: حذف ارز ترجیحی و واریز مستقیم یارانه برای مردم راهکار پایان دادن به نابسامانی بازار
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فارس

ثبت ديدگاه