«طهارت اقتصادی از مجلس شروع شود/ شفافیت نماد عمل به اقتصاد مقاومتی است»

صفحه اصلی/اقتصادی/«طهارت اقتصادی از مجلس شروع شود/ شفافیت نماد عمل به اقتصاد مقاومتی است»«طهارت اقتصادی از مجلس شروع شود/ شفافیت نماد عمل به اقتصاد مقاومتی است»ایران رسانه: طهارت اقتصادی از مجلس شروع شود/ شفافیت نماد عمل به اقتصاد مقاومتی است
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فارس

ثبت ديدگاه