«افزایش ذخایر طلای چین با هدف کاهش سلطه دلار»

صفحه اصلی/اقتصادی/«افزایش ذخایر طلای چین با هدف کاهش سلطه دلار»«افزایش ذخایر طلای چین با هدف کاهش سلطه دلار»ایران رسانه: افزایش ذخایر طلای چین با هدف کاهش سلطه دلار
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فارس

ثبت ديدگاه