«هند در ماه فوریه روزانه 260 هزار بشکه نفت از ایران خریداری کرد»

صفحه اصلی/اقتصادی/«هند در ماه فوریه روزانه 260 هزار بشکه نفت از ایران خریداری کرد»«هند در ماه فوریه روزانه 260 هزار بشکه نفت از ایران خریداری کرد»ایران رسانه: هند در ماه فوریه روزانه ۲۶۰ هزار بشکه نفت از ایران خریداری کرد
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فارس

ثبت ديدگاه