«ماموریت اتاق تعاون برای توزیع گوشت منجمد در شبکه تعاونی‌ها»

صفحه اصلی/اقتصادی/«ماموریت اتاق تعاون برای توزیع گوشت منجمد در شبکه تعاونی‌ها»«ماموریت اتاق تعاون برای توزیع گوشت منجمد در شبکه تعاونی‌ها»ایران رسانه: ماموریت اتاق تعاون برای توزیع گوشت منجمد در شبکه تعاونی‌ها
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فارس

ثبت ديدگاه