«بارش باران و رگبار در سواحل جنوبی کشور طی جمعه و شنبه»

صفحه اصلی/اقتصادی/«بارش باران و رگبار در سواحل جنوبی کشور طی جمعه و شنبه»«بارش باران و رگبار در سواحل جنوبی کشور طی جمعه و شنبه»ایران رسانه: بارش باران و رگبار در سواحل جنوبی کشور طی جمعه و شنبه
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فارس

ثبت ديدگاه