«تشدید مشکلات بازار با تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی و احیای وزارت بازرگانی»

صفحه اصلی/اقتصادی/«تشدید مشکلات بازار با تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی و احیای وزارت بازرگانی»«تشدید مشکلات بازار با تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی و احیای وزارت بازرگانی»ایران رسانه: تشدید مشکلات بازار با تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و احیای وزارت بازرگانی
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فارس

ثبت ديدگاه