«تهدید هر کدام از نهادهای قانونی کشور، تهدید کل ایران است»

صفحه اصلی/سیاسی/«تهدید هر کدام از نهادهای قانونی کشور، تهدید کل ایران است»«تهدید هر کدام از نهادهای قانونی کشور، تهدید کل ایران است»ایران رسانه: تهدید هر کدام از نهادهای قانونی کشور، تهدید کل ایران است
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فارس

ثبت ديدگاه