«سال ۹۶ حدود ۴.۴ میلیون نفر به یارانه بگیران اضافه شد»

صفحه اصلی/اقتصادی/«سال ۹۶ حدود ۴.۴ میلیون نفر به یارانه بگیران اضافه شد»«سال ۹۶ حدود ۴.۴ میلیون نفر به یارانه بگیران اضافه شد»ایران رسانه: سال ۹۶ حدود ۴.۴ میلیون نفر به یارانه بگیران اضافه شد
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فارس

ثبت ديدگاه