«سیلوهای پر تا بازار خالی از شکر/توزیع ۵۵۰ تن شکر در میادین تره‌بار»

صفحه اصلی/اقتصادی/«سیلوهای پر تا بازار خالی از شکر/توزیع ۵۵۰ تن شکر در میادین تره‌بار»«سیلوهای پر تا بازار خالی از شکر/توزیع ۵۵۰ تن شکر در میادین تره‌بار»ایران رسانه: سیلوهای پر تا بازار خالی از شکر/توزیع ۵۵۰ تن شکر در میادین تره‌بار
.

منتشر شده در سایت ایران رسانه iran-rasaneh.com

منبع: خبرگزاری فارس

ثبت ديدگاه