آب و آبفا

صفحه اصلی/برچسب:آب و آبفا«تهران فقیرترین استان در منابع آب بعد از سیستان و بلوچستان»

ایران رسانه: مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: استان تهران از نظر فقر منابع آبی، در جایگاه بعد از استان سیستان و بلوچستان قرار دارد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمدرضا بختیاری در همایش تبیین وضعیت آب و فاضلاب شهرهای اس [...]