آب کرفس

صفحه اصلی/برچسب:آب کرفس«آب کرفس چه خواصی برای سلامتی دارد؟»

ایران رسانه: آب کرفس از جمله نوشیدنی‌هایی است که تبلیغات بسیاری در مورد فوائد آن وجود دارد اما آیا این نوشیدنی می‌تواند در بهبود سلامتی موثر باشد؟ در بررسی مشخصه‌های تغذیه‌ای کرفس می‌توان مشاهده کرد که وجود ترکیب H2O در آن یکی از حا [...]