آتنا اصلانی

صفحه اصلی/برچسب:آتنا اصلانی«گفتگو با ثریا، یابنده ٣٠ کودک گمشده در یک سال»

ایران رسانه: روزنامه شهروند - سیما فراهانی: بعد از ناپدید شدن آتنا اصلانی بود که پیجش را راه‌اندازی کرد. پیجی که به معجزه تبدیل شد. گمشدگان زیادی را پیدا کرد. کودکان ناپدیدشده را به خانواده‌اشان رساند. فرزندانی که چندین و چند‌ سال د [...]