آراسب احمدیان

صفحه اصلی/برچسب:آراسب احمدیان«ایجاد برنامه یکپارچه کنترل سرطان در کشور»

ایران رسانه: رئیس شبکه ملی تشکل‌های مردمی و موسسات خیریه حوزه سرطان ایران، از ایجاد یک برنامه یکپارچه در کنترل سرطان در کشور خبر داد.به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی روز جهانی سرطان با حضور اعضای شبکه ملی تشکل‌های مردمی و موسسات خیریه [...]