آرامش خاطر

صفحه اصلی/برچسب:آرامش خاطر«آرامش خاطر، بر شاد یا غمگین بودن خواب موثر است»

ایران رسانه: یک گروه بین‌المللی از پژوهشگران در بررسی خود دریافتند که میزان آرامش خاطر در بیداری، با شاد یا غمگین بودن خواب در ارتباط است. به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمودو، پژوهش جدیدی نشان می‌دهد خواب‌های خوب، با آرامش خاطر در هن [...]