آرش ظلی پور

صفحه اصلی/برچسب:آرش ظلی پور«جنجال آرش ظلی‌پور و مسعود فراستی؛ بی ادب اصلی کیست؟!»

ایران رسانه: وب‌سایت روزیاتو - آرش پارساپور: در آخرین قسمت از برنامه من و شما، مجری برنامه «آرش ظلی پور» با مهمان برنامه «مسعود فراستی» گفتگویی داشت که به تدریج مسیر گفتگو به سمت بحث و جدل پیش رفت و در نهایت فراستی برنامه را روی آنت [...]