آرش محبوبی

صفحه اصلی/برچسب:آرش محبوبی«تولید دارو با مشکل تامین ارز دولتی مواجه است»

ایران رسانه: عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران، با عنوان این مطلب که ارز دولتی فقط برای ماده موثره تولید دارو اختصاص می یابد، گفت: این نحوه تخصیص ارز، صنعت داروسازی را دچار مشکل کرده است.آرش محبوبی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به نش [...]