آرمین عقیلی

صفحه اصلی/برچسب:آرمین عقیلی«برکناری سرپرست و بازگشت رییس دوشغله در کمیته پزشکی فدراسیون کشتی!»

ایران رسانه: سرپرست کمیته پزشکی فدراسیون کشتی می‌گوید: بدون اینکه به وی اطلاع داده شود از مسئولیت خود کنار گذاشته شده و ظاهراً رئیس قبلی این کمیته که به علت دو شغله بودن مجبور به استعفا شده بود، به کار بازگشته و قرارداد خود را به ام [...]