آریانا گرانده

صفحه اصلی/برچسب:آریانا گرانده«سلنا گومز یا آریانا گرانده؛ کدام یک را ترجیح می‌دهید؟»

ایران رسانه: - محمد کاملان: این روزها تصاویر سلنا گومز و آریانا گرانده در اینترنت میان کاربران دست به دست می‌چرخد و رقابت خاصی بین این دو سلبریتی شکل گرفته است تا ثابت کنند که ملکه بی چون‌و‌چرای شبکه‌های اجتماعی هستند. این دو سلبریت [...]