آریانا

صفحه اصلی/برچسب:آریانا«در اینستای ستاره‌های خارجی؛ از سخنرانی جورج کلونی تا آهنگ امینم»

ایران رسانه: - نگین فانی نام: اینستاگرام، این روزها تبدیل به دفترچه خاطرات تصویری خیلی ها شده است. بسیاری از چهره های شناخته شده دنیای هنر و ورزش هم، از این طریق با طرفداران خود در دورترین نقاط جهان در ارتباط هستند. از سوی دیگر سعی [...]