آزادراه‌ تهران شمال

صفحه اصلی/برچسب:آزادراه‌ تهران شمال«آزادراه‌ تهران – شمال چه ویژگی‌هایی دارد؟»

ایران رسانه: آزادراه تهران - شمال در مجموع ۱۲۱ کیلومتر طول، ۱۷۹ دستگاه تونل به طول ۱۰۱ هزار و پنج متر و ۹۴ دستگاه پل بزرگ به طول ۱۲ هزار و ۶۳۳ متر خواهد داشت. در مورد مشخصات کلی آزاد راه تهران - شمال باید خاطرنشان کرد که چهار منطقه [...]