آزادی بیان

صفحه اصلی/برچسب:آزادی بیان«سیداحمدخاتمی: کسی که به او شهبانو می‌گویند، گفته بدبختی کشور از اسلام است| شاه می‌گفت این مردم مثل گوسفند می‌مانند| نامزدان مجلس نیز از سوی شاه دستچین می‌شد| شاه می‌خواست دیگران او را بپرستند اما آن وضعیت اسف‌بار به پایان رسید| این نظام، نظام اسلامی و الهی است| آزادی قبل و بعد از بیان وجود دارد| هیچ نظامی براندازی را تحمل نمی‎‏کند»

ایران رسانه: یک عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان بر لزوم تبیین دستاوردهای معنوی انقلاب اسلامی تاکید کرد. سیداحمد خاتمی گفت: مادر شاه پهلوی در خاطرات شفاهی می‌گوید که رضاشاه اهل نماز و روزه نبود و کار به جایی رسید که به کلی منکر بهشت و جهن [...]