آزمايش

صفحه اصلی/برچسب:آزمايش«کدام آزمایش نیاز به “ناشتا بودن” دارد؟»

ایران رسانه: یکی از سوالاتی که معمولاً افراد هنگام انجام آزمایش می پرسند این است که برای کدام آزمایش‌های خون باید ناشتا باشند و چند ساعت ناشتایی کافی است؟ و یا اینکه می‌توانند آب بنوشند یا خیر؟. ناشتایی به معنای پرهیز از خوردن غذا و [...]