آسایشگاه

صفحه اصلی/برچسب:آسایشگاه«ویدئو / سرای بیمارانِ فراموش‌شده»

ایران رسانه: بیماران روان، نه مجرمند و نه بیماری‌شان واگیر دارد، اما برخلاف کشورهای توسعه‌یافته، امروز در ایران بسیاری از آنها را به محیطی می‌سپارند که عملاً حکم حبس ابد و قرنطینه را دارد؛ برای خیلی‌هایشان نه کسی ملاقات می‌آید و نه [...]