آستان قدس رضوی

صفحه اصلی/برچسب:آستان قدس رضوی«همراهی سازمان برنامه باآستان/خط آهن چابهار معطل نماینده وزارت راه»

ایران رسانه: با توجه به اعلام سازمان برنامه مبنی بر معرفی نماینده تام الاختیار از سوی دستگاه های اجرایی برای واگذاری پروژه ها به بخش غیر دولتی، راه آهن چابهار-سرخس معطل معرفی نماینده شرکت ساخت مانده است.به گزارش خبرنگار مهر، احداث ر [...]