آسفالت

صفحه اصلی/برچسب:آسفالت«افزایش ۴۰۰ برابری قیمت قیر در دو دهه اخیر»

ایران رسانه: مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: قیمت قیر از سال ۸۰ تاکنون افزایش ۴۰۰ برابری داشته است.به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله خادمی در دهمین همایش قیر و آسفالت با بیان اینکه کشور ما یک کشور حمل و نقل جاده [...]