آسمان داغ

صفحه اصلی/برچسب:آسمان داغ«آسمان داغ زمین یخی (عکس)»

ایران رسانه: عکس امروز نشنال جئوگرافیک آسمان بامدادی دراماتیک همراه با درختان پوشیده از برف در دامنه رشته کوه کرکونوشه لهستان را نشان می‌دهد. این رشته کوه‌ها در مرز جمهوری چک قرار دارند و مرز پارک‌های ملی در هر دو کشور تعیین شده‌اند [...]