آسیب اجتماعی

صفحه اصلی/برچسب:آسیب اجتماعی«اولین اظهارات سرپرست جدید وزارت کار/سرعت اشتغال بابرنامه‌های جدید»

ایران رسانه: سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امیدوارم بتوانم بار امانت بزرگترین وزارتخانه اجتماعی کشور را با نگاه علمی و تخصصی به پیش ببرم.سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که یکی از آرمان های نظام [...]