آقازادگی

صفحه اصلی/برچسب:آقازادگی«پزشکیان: اینکه به اسم آقازادگی همه را به یک چوپ برانیم انصاف نیست»

ایران رسانه: مسعود پزشکیان مسئله ریشه‌ای در زمینه آقازادگی را روش غلط به کارگیری نیروی انسانی و امتیازدهی در ارتقاها دانست و گفت: تا این مسائل را حل نکنیم مشکل حل نخواهد شد. مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز و نایب رئیس اول مجلس شورا [...]