آلودگي

صفحه اصلی/برچسب:آلودگي«ویدئو / وقتی از آلودگی هوا «جوهر» می‌گیرند»

ایران رسانه: شاید یکی از نخستین جنبه‌های منفیِ زندگی در کلان‌شهرها، آلودگی هوا باشد؛ اما آیا می‌توان این پدیده فاجعه‌بار را به یک پدیده مثبت و سودمند تبدیل کرد؟ «جوهرِ هوا»، ایده جدید «آنیرود شارما» مؤسس آزمایشگاه‌های گِرَویکی در هن [...]