آلودگی آب

صفحه اصلی/برچسب:آلودگی آب«ساخت پودر جاذب فلزات سنگین در فرآیند تصفیه آب توسط محققان کشور»

ایران رسانه: محققان کشور درصدد آمدند تا با گرافیت، گرافن و گرافن اکساید پودری جاذب تهیه کنند که در تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی، آب آشامیدنی و لجن های نفتی و دریایی کاربرد دارد.طاهره پرهیزگاری مجری طرح «FGO سوپر جاذب قوی گرافن اکسا [...]