آلودگی خاک

صفحه اصلی/برچسب:آلودگی خاک«مرگ تدریجی آدم‌ها با خاک آلوده…»

ایران رسانه: ایسنا در گزارشی آلودگی خاک در مازندران را بررسی کرده که در نتیجه آن و بر اساس نظر کارشناسان مشخص شده که زباله و شیرابه هایش، فرسایش خاک، وجود باقیمانده سموم کشاورزی در خاک و نفوذ آلاینده زیست محیطی و صنایع موجب تشدید آل [...]