آلومینیوم

صفحه اصلی/برچسب:آلومینیوم«بازیافت فلز نیکل از کاتالیست‌های مستعمل/ جلوگیری از خروج ارز»

ایران رسانه: محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر روشی را برای تولید نیکل از کاتالیست‌های مستعمل ارائه دادند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر دکتر میلاد رضائی مجری طرح «بازیافت فلز نیکل از کاتالیست‌های مستعمل» با بیان [...]