آمادگی رزمی

صفحه اصلی/برچسب:آمادگی رزمی«امیر بابلی:سلامت روانی یکی از مولفه‌های ارتقاء آمادگی رزمی است»

ایران رسانه: رئیس اداره بهداشت و درمان نزاجا در ششمین همایش سراسری بهداشت روان گفت: سلامت روانی کارکنان در نیروهای مسلح یکی از مولفه‌های مهم در حفظ و ارتقای رزمی است. امیر سرتیپ دوم شهنام بابلی در ششمین همایش سراسری بهداشت روان نزاج [...]