آمار سازی

صفحه اصلی/برچسب:آمار سازی«از شفافیت‌ تا آمارسازی در تئاتر؟!»

ایران رسانه: آمار تماشاگران، رقم فروش و تعداد نمایش‌های اجرا شده در سال ۹۶ در حالی به تازگی اعلام شده که مشخص نبودن برخی جزئیات و نیز چگونگی شیوه‌ی محاسبه، بخشی از این آمار را غیرواقعی جلوه می‌دهد و این پرسش مطرح می‌شود که واقعا تعد [...]