آمار

صفحه اصلی/برچسب:آمار«ایرانی‌ها به کدام کشورها بیشتر سفر کرده‌اند؟»

ایران رسانه: معاون گردشگری کشور از سفر ۴ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۵۰۹ ایرانی به خارج از کشور در هفت ماه نخست امسال خبر داد. مقصد سفر بیشتر ایرانی‌ها کشورهای زیارتی، ترانزیتی و ارزان بوده است. ولی تیموری با یادآور این‌که سال گذشته ۱۰ میلی [...]