آمریکا،

صفحه اصلی/برچسب:آمریکا،«تشدید جنگ تجاری میان آمریکا و چین»

ایران رسانه: گروهی از قانون گذاران آمریکایی، طرحی را آماده کرده اند که بر اساس آن، هرگونه معامله و انتقال تجهیزات به دو شرکت هوآوی و زد تی ای و همچنین سایر شرکت های چینی ناقض تحریم ها و قوانین کنترل صادرات آمریکا را منع می کند. گروه [...]