آموختگان

صفحه اصلی/برچسب:آموختگان«نیاز دانش آموختگان به مهارت‌هایی از جنس پژوهش هم گرا»

ایران رسانه: رئيس همايش هم گرايي در علوم پزشکي: هم اکنون جامعه نياز‌هاي جديدي دارد و دانش آموختگان دانشگاهي بايد به مهارت‌هاي جديد از جنس پژوهش‌هاي هم گرا سوق داده شوند.به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از صدا و سيما، سيد مهدي رضايت در [...]