آموزش پزشکی

صفحه اصلی/برچسب:آموزش پزشکی«نوزدهمین جشنواره بین المللی تحقیقاتی رویان برگزار می شود»

ایران رسانه: نوزدهمین جشنواره بین المللی تحقیقاتی رویان که شامل کنگره پزشکی تولید مثل، کنگره سلول های بنیادی و سمینار پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل می شود، شهریور برپا خواهد شد.به گزارش خبرنگار مهر، تعداد ۱۹۱ طرح تحقیقاتی از ۳ [...]