آنا اسکمانی

صفحه اصلی/برچسب:آنا اسکمانی«همه ایرانی‌تبارهای پیروز در انتخابات آمریکا»

ایران رسانه: روزنامه شرق: سه نفر از 117 نماینده زن در دو مجلس آمریکا ایرانی‌تبار هستند. در شرایطی که آمارها حاکی از افزایش 10درصدی زنان است، نام چهار خانم ایرانی‌تبار نیز در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا به چشم می‌خورد؛ آنا اسکمانی، [...]