آنتن

صفحه اصلی/برچسب:آنتن«ارسال امواج رادیویی زیر زمین و دریا با آنتن یک تو جیبی!»

ایران رسانه: آمریکایی‌ها موفق به تولید آنتی شدند که به اندازه‌ای کوچک است که در جیب جا می‌شود ولی با این وجود می‌تواند امواج رادیویی را در مسافتی طولانی و حتی زیر زمین و دریا پراکنده کند. به گزارش ایسنا وبه نقل از گیزمگ، " آزمایشگاه [...]

«آنتن غول‌پیکری که از راه دور زیردریایی‌ها را کنترل می‌کند»

ایران رسانه: به نظر می‌رسد که چین پروژه محرمانه ساخت یک آنتن و رادار غول پیکر را که امکان کنترل از راه دور با زیردریایی‌های نظامی را نیز دارد، سرانجام به اتمام رسانده است. چین که در ۱۳ سال اخیر درگیر تکمیل و اجرای پروژه محرمانه ساخت [...]