آنتی هیستامین

صفحه اصلی/برچسب:آنتی هیستامین«چه افرادی نباید آنتی هیستامین مصرف کنند؟»

ایران رسانه: آنتی‌هیستامین از جمله داروهایی است که اغلب مردم آن را می‌شناسند؛ به طوریکه برخی از آنها با کوچک‌ترین آبریزش بینی از آن استفاده می‌کنند، این در حالیست که مصرف آنتی‌هیستامین بایدها و نبایدهایی دارد. دکتر ابراهیم رزم‌پا _ [...]