آپارتمان

صفحه اصلی/برچسب:آپارتمان«خانه زیر ۲۵۰میلیون تومان کمیاب شد»

ایران رسانه: «واحد‌های کوچک ۳۰ متری و ۴۰ متری، در منطقه ما مشتریان زیادی دارند. رشد قیمت این واحد‌ها نیز بیش از رشد قیمت متعارف مسکن بوده است چرا که واقعا واحد‌های مسکونی با قیمت بیش از ۵ میلیون و ۶ میلیون تومان در هر متر مربع را هر [...]