اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

صفحه اصلی/برچسب:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران«سال بد اقبالی خودروسازان جهان/تولید خودروی ایران ۴۰درصد کاهش یافت»

ایران رسانه: بر اساس گزارش انجمن جهانی تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری، ۲۰۱۸ سال بداقبالی خودروسازان جهان بوده و بیشترین میزان رشد منفی در تولید خودرو در این سال، متعلق به ایران بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگان [...]

«استقبال فعالان بخش خصوصی از اقدامات تازه بانک مرکزی»

ایران رسانه: محدودیت سقف عمومی تراکنش از طریق پوز یکی از اقدامات مثبت و تاثیرگذار بانک مرکزی در کنترل نوسانات قیمتی بویژه نرخ ارز بوده است؛ اما تا رسیدن به نقطه مطلوب، اقدامات دیگری نیز باید انجام شود. به گزارش خبرنگار مهر، افزایش ب [...]