ادامه تحصیل کارکنان

صفحه اصلی/برچسب:ادامه تحصیل کارکنان«ابطال دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی درباره مشروط کردن ادامه تحصیل کارکنان»

ایران رسانه: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل چگونگی ادامه تحصیل کارمندان وزارت جهاد کشاورزی را به دلیل اینکه موجب محدودیت و ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان این وزارتخانه می‌شود، ابطال کرد. به دنبال شکایت از وزارت جهاد کشاورزی و [...]